Lapsevanematele “Kuidas aidata teadlikult kaasa lapse enesehinnangu kujunemisele?”

Lapsevanemate soovil 29. mail kell 15.00 Ülenurme Pere- ja noortekeskuses KOP- i projekti ” Kodu algab emast, isast” koolitus.

Selleks, et tuua laste ja oma ellu eneshinnangu muutust, vajame teadmisi, oskusi, julgust muuta oma käitumist( suhtlemist)

Teemad on järgmised:

  • Enesehinnagust
  • Kuidas enesehinnag kujuneb?
  • Kõrge, madal, adekvaatne enesehinnang
  • Millest enesehinnag koosneb?
  • Kas ja kuidas enesehinnangut muuta?
  • Millest alustada?

Erinevad võimalused ja viisid

Lektoriks Ene Raid – TÜ sotsiaalteaduste psühholoogia BA, nadragoog III, Kriya jooga praktiseerija, Tartu Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja.

Vajalik eelregistreerimine kuni 10. maini. Registreeruda e- mailile:kersti@onnemaa.ee märksõna Enesehinnang

Noortele “Head kombed ja etikett”

26. mai  kell 16.30 osalevad meie keskuse noored Tartu kutsehariduskeskuse õpperestoranis toredal koolitusel.

Teemad on järgmised:

Mida võiks noored etiketist teada, loeng -arutelu osalejatega;

riietusest lõpupidudel, teatris, vastuvõttudel ja koolis;

viisakas käitumine ja lauakombed;

viiekäigulise õhtusöögi lauakatte tutvustamine;

suhtlemine teenindajaga, teenindaja töövõtete tutvustamine;

salvrätikute voltimine (võimalus osalejatel praktiliselt proovida);

kolmekäiguline õhtusöök teenindamise ja kommentaaridega, kuidas etiketi järgi pidulikul õhtusöögil käituda

Lektoriteks Tiina Kärner, Tartu Kutsehariduskeskuse teeninduse valdkonna õpetaja

Martin Otti, Tartu Kutsehariduskeskuse õpperestorani teenindaja

Noortele Õiglane kaubandus ja märgistus

Reedel, 14, mail kell 16.00 keskuses ANK-i projekti Maailmaharidus noorsootöös  eelviimane osa.

Koolituse eesmärgiks on tõsta osalejate tarbijateadlikkust.

Teemad:

Õiglane kaubandus (ülevaade, konseptsioon, Fairtrade märki kasutamine)

Õiglase kaubanduse sertifitseerimissüsteem

Õiglane kaubandus Eestis

Õiglase kaubanduse tooted( Tartu kaubandusest)

Euroopa Liidu toodete märgistus

Kodumaised ökömärgid

Üldine pakendimärgistus

Lisaained

Koolitus lõpeb toiduvalmistamisega kasutades Fairtrade ja ökömärgiga tooteid

Lektorid: Vaike Vetka Tartu Kutsehariduskeskuse ärinduse ja kaubanduse osakonna vanemkutseõpetaja, kaubandusökonoomiks- majandusteadlane, täiskasvanute koolituse lektor

Indrek Tani hobikokk, Tartu Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna täiskasvanute koolitaja

Õppenõustamise alane konsultatsioonipäev lapsevanematele

Neljapäeval, 13. mai kella 14.00 -17.00 nõu annavad Hariduse Tugiteenuste Keskuse( endise nõustamis- ja õpiabikeskuse) spetsialistid. Oodatud on nii koolieelses eas  kui ka koolilaste vanemad. Individuaalsele vestlusele on võimalik registreeruda nii eelnevalt kui ka kohapeal. Eelnevalt saab registreeruda saates meili projektijuhile eneken.juurmann@raad.tartu.ee. Vestlusringis osalemiseks eelnevalt registreeruma ei pea.

Päeva jooksul toimub vestlusring teemal “Kuidas saan mina kodus oma last toetada?” Vestlusringi juhib Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja Ana Kontor, kes on õpiraskustega lapsi aidanud üle 35 aasta. Vestlusringis käsitletavad konkreetsemad teemad kujunevad vastavalt vanemate soovidele.Eelnevatel konsultatsioonipäevadel on näiteks käsitletud lapse koolivalmiduse, õpiraskuste, käitumise ja suhtlemisega seotud probleeme.Pikemat käsitlemist on leidnud puberteediealise lapse kasvatamise ning kooliaasta eduka lõpetamisega seotud teemad. Vanematel on võimalus vestlusringis omavahel kogemusi vahetada ning kuulata spetsialistide nõuandeid, kuidas oma last toetada.

Täpsem info www.tartu.ee/tahta

Maimiiting Tartus

02. mail on keskuse noored Tartus Maimiitingul, kus loome uusi sõprussidemeid ja saame tuttavaks Tartu noorte muusikute ja diskoritega.

Koolitus noortele “Mäng õpetab”

24. aprillil kell 12.00 Ülenurme Pere- ja noortekeskuses  toimub ANK-i projekti “Maailmaharidus noorsootöös” eelviimane osa “Mäng õpetab” Koolitust viib läbi Ragnar Kekkonen Tartu Lille Majast. Külas on meil Elva ja Nõo Noortekeskuse noored.

Tartumaa Arendusseltsi infopäevad

Head Tartumaalased!

20. aprillil kell 9.00 Ülenurme Pere- ja noortekeskuses Tartumaa Arendusseltsi infopäev, kus räägime:

LEADER programmist rahastatud projektidest

Projekti raamatupidamisest

Lisaks tutvustame uut projekti kirjelduse vormi.

Infopäeval kuulame Teie mõtteid, arutleme toetusvõimalustest LEADER programmist ja vastame taotlusega tekkinud küsimustele.

Eelregistreerimine infopäevale http://www.tas.ee/est/tegevuskalender/45

Lisainfo: Kaidi Randpõld kaidi.randpold@tas.ee  tel. 53584035;  7430088