ESF projekti elluviimine Ülenurme Pere- ja noortekeskuses

Ülenurme Pere- ja noortekeskuses käivitub ESF projekt Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste.

ESF vahendite toel on võimalus muuta teenus noortekeskuses mitmekülgsemaks. Toetatavad tegevused on huvitegevuse korraldamine noortekeskustes, tööelu tutvustavate tegevuste läbiviimine ning kogukonna arengut toetavate noorte omaalgatuste fondi loomine hankes osalevate noortekeskuste juurde ( NAF). Viimane on eriti tänuväärne võimalus noorte kaasatuse suurendamiseks.
Mis on noorte omaalgatus ehk NAF ?
Noortealgatuseks peame projekte, kus noored osalevad aktiivselt ja otseselt enda kavandatud ja kogukonda arendavates projektialastes tegevustes.

Toetatavad tegevused

NAF läbiviimine selleks valitud noortekeskuste juures peavad jälgima Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt koostatud taotlemise tingimusi ning kasutama selleks ettenähtud lepinguid, taotlus- kui ka aruaandevorme. Oluline on jälgida noorte kaasatust igas etapis.

NAF peamine sihtgrupp on 12- 16 aastased piirkonna noored ja konkursi raames peavad kaasatud peab olema vähemalt 60 noort (st, et omaalgatusest saavad osa vähemalt 60 noort). Fondi eelarvest (1917.35 eurot noortekeskuse kohta) tuleb toetada vähemalt nelja omaalgatust aastas.

Projektid või tegevused, mida ei saa NAF eelarvest toetata

  • Noorsoovahetused
  • Laagrid
  • Erinevate rahvusvaheliste projektide reisi- ja osaluskulud
  • Kasumit teenivad noorteüritused
  • Koolitustel osalemine (osavõtumaksud jms)
  • Suured investeeringud (nt projektijuhile sülearvuti vms ostmine)
  • Kaasfinantseerimist vajavad projektid
  • Teostatud või juba alanud projektid
  • Tegevused, mis ei täida NAF eesmärke

Eesmärk

Eesti avatud noortekeskuste kogukonna arengut toetavate noortealgatuste fond ehk NAF on mõeldud selleks, et noortekeskuse piirkonna noored saaksid aktiivselt osaleda otseselt enda kavandatud ja kogukonda arendavates projektialastes tegevustes. Noortekeskuste juures toimiv fond toetab nii noorte formaalseid kui ka mitteformaalseid gruppe.

Taotluste hindajateks on noortekeskuse poolt kokku pandud kohalikest noortest, KOV-i esindajast, Tartumaa Noortekogu esindajast, Ülenurme Gümnaasiumi õpilaskogust ja ühest noorsootöötajast koosnev  hindamiskomisjon.

Huvilised võtke ühendust 15. oktoobriks kersti@onnemaa.ee, facebookis Ülenurme Pere- ja noortekeskus.

Esimene esitamise tähtaeg 30. oktoober. Enne seda kõigile taotlejatele koolitus.

 

Vahupidu – Reedene biit 3

Ülenurme Pere- ja Noortekeskuse suvelõpupidu toimub 26. augustil 18.30 – 23.15 Ülenurme alevikus, Vanamõisa platsil, viiakse läbi kolmandat aastat.

Sellel aastal nimetatakse  sündmus  Tartu Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialisti Riina Sepma poolt Tartumaa Noortepäevaks!

Vahupidu – Reedene biit 3 toimub Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta keskkonnakuu raames.

Kõik osalevad noortegrupid koostavad  Power-point esitlus (3 – 5 min.), milles  tutvustatakse oma valda ja linna. Selleks tutvub iga noortegrupp omal valikul eelnevalt oma vallas ühe alljärgneva teemaga:

kuidas on võimalik säilitada head tervist,  arendada  tervislikke eluviise, hoida keskkonda või näiteks toituda tervislikult. Seega on  sündmuse kandvaks teljeks  Tartumaa tervislikkusele, terviklikkusele ja turvalisusele suunatud esitlused kõigilt osalevatelt  noortegruppidelt.  Esitluste koondteemaks on „Terve ja turvaline Tartumaa“ ning näha saab reklaamtelgis terve õhtu jooksul.

Tervitussõnad ütleb Tartu Maavanem Reno Laidre ja Ülenurme vallavanem Aivar Aleksejev

Kohal: TRAFFIC, X – PANDA, STUUDIO DUENDE, KATRIN – MERILI POOM, PARAPOOL,TÄHE NOORTEKLUBI TANTSIJAD

NÄOMAALINGUD, ÕNNELOOS – RAHABOX , TOITLUSTUS

ATRAKTSIOONID  – RODEO HÄRG, POKSIMASIN, BATUUT

ERINEVAD VÕISTLUSMÄNGUD

ÕHTUJUHT RAGNAR KEKKONEN

Täname toetajaid: Tartumaa ANK projektikonkurss, Ülenurme Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, Tartu Maavalitsus õpilasürituste toetamine, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa Noortekogu Noortefond koostöös Tartumaa Arendusseltsiga, Leader programm, A. Le Coq, Kähku OÜ, Artic Sport Glub Tartu,  OÜ Einola Talu, OÜ Olme, Bio Berry, Uhti Kõrts, Marge Einola, MTÜ Õnnemaa, Ülenurme Pere- ja noortekeskus.

 

Tartumaa Arendusselts 5. sünnipäev

13. august toimub Kurepalus Tartumaa Arendusseltsi suveseminar ja 5. sünnipäev.

Ootame laulustuudio Vikerkaar peresid osalema, esinemist seekord ei toimu, kuna väga paljud on suvepuhkusel, aga kes on vabad, olete oodatud.Algus kell 11.00

MTÜ Õnnemaa osales TAS- i esindajatega korraldusmeeskonnas ja pani kokku  Tartumaa valdadest kultuuriprogrammi, milles Ülenurme vallast  osaleb Ülenurme Segakoor,  Ülenurme Vallavalitsus, MTÜ Õnnemaalt Osvald Pähno, Kersti Leis, Varpo Vare ning Pere- ja noortekeskusest saab näha eripõlvkondade Bändkämpi.

Kambja vallast naisrahvatantsurühm Vikertiimer, Nõo vallast naisrahvatantsurühm Madelin, Tartu vallast Väägvere kapell, Haaslava vallast Haaslava Meeskoor


Meeldiva kohtumiseni!

EANK Suvekool 2011

10 – 13. august toimub Suvekool Kloogaranna Noortelaagris, millest võtavad osa ka Pere- ja noortekeskuse noored.

Tegevused:  Nelja päeva sisse mahuvad erinevad töötoad , koolitused ja võistlused nii noortele kui noorsootöötajatele. Tähistatakse rahvusvahelist noortepäeva (12. august)

Eesti Külade IX Maapäev

Maapäev on külaliikumise ühine ettevõtmine. Möödunud Maapäevad on näidanud, et üheskoos vastu võetud otsused omavad jõudu ka riigi poliitikates. Maapäeva kaudu jõuab maa- ja külaelu edendajate hääl Riigikokku ja ministeeriumidesse ning rahvusvahelisele tasandile. Töögruppides arutatud teemade tulemustele rajatakse võrgustikutöö järgnevaks kaheks aastaks.

2011 aasta Maapäeva peateema on „Tagasi koju“ ning eesmärgiks maapiirkonnast lahkunud elanike, sh noorte kaasamine maaelu arengu kujundamisse.

IX Maapäev toimub 5. – 7. august Roostal, Läänemaal.

Tartumaa delegatsiooni kuuluvad Ülenurme vallast  MTÜ Õnnemaa ning  Ülenurme Pere- ja noortekeskus.