Külas Eesti ANK

01.11.2011 kell 10.00  külastavad Pere- ja noortekeskust maakonna ANK ekspert Marika Markus, Tartu Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Riina Sepma ja Viljandi Kultuurikolledži üliõpilane Eneli Rimpel.

Eesti ANK jäädvustab Eesti noortekeskuste hetkeolukorra.

Koostöö tulemusena valmib ajakohane ülevaade noortekeskuste  olukorrast ja kõigile kasutamiseks andmebaas Eestis, mis on oluliseks eelduseks valdkonna arengule.