ESF projekt erialade tutvustamine

11. juuni tutvuvad noored Tartus aeroobika treeneri erialaga

12. juuni  saavad noored teada Tartus  IT spetsialisti erialast, praktilised tegevused