Ühisprojekt “Loodus ja mina”

11.mail toimub MTÜ Õnnemaa & Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskuse ühissündmus Ülenurme Gümnaasiumi Algkooliga Alam-Pedja matkarajal!

Sündmus toimub projekti “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ raames.Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.