TEADE

Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskus

on suvepuhkusel 25.06 – 31.07-ni.

Kohtume taas 03.august.2015

Laulustuudio Õnnemaa rühmade komplekteerimine

Head lapsevanemad!
Ootame sügisest 2015 uusi ja praegusi laululapsi  laulustuudiosse Õnnemaa, palun teha registreerimine juuni lõpuks.

Kindlasti on vaja registreerida ka praegu laulustuudios käivatel lastel, komplekteerime rühmasid.

Registratsioon palun teha www.onnemaa.ee , vasakus tulbas registreerimisvorm. Palun kirjutage ka lapse ees – ja perekonnanimi ning sünniaeg.

Esmakordselt Õnnemaa töömalev Ülenurmes

Täname toetajaid: Ülenurme Vallavalitsus, MTÜ Õnnemaa ja Eesti Noorsootöö Keskus

Tegevusi saate jälgida, klõpsates  kodulehe vaskapoolses tulbas FACEBOOK

MTÜ Õnnemaa & Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskus korraldab esmakordselt noorte töömaleva 15.06 – 21.06.2015, kuhu on kaasatud 12 Ülenurme valla noort vanuses 13-17.
Noortemaleva koostööpartnerid on Tõrvandi raamatukogu, MTÜ Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubi, Reola kultuurimaja, Ülenurme vallas asuvad OÜ Latika talu, OÜ Paali Agro, OÜ Heller Kaubandus ning MTÜ Õnnemaa,kes pakuvad 5 päeva noortele 4 tundi tööd, ülejäänud osa päevast toimuvad põnevad väljasõidud, mängud ja ettevõtmised, kahel viimasel päeval on küllasõit Jõgevamaale, Torma, Sadala noortetuppa ja Kuremaa noortekeskusesse. 21. juunil on pidulik maleva lõpetamine koos koostööpartneritega Tõrvandi peomajas.

OÜ Heller Kaubandus pakub ka noortele kokandusoskuste arendamise töötubasid ja maleva toitlustamist.