TÖÖPAKKUMINE

MTÜ Õnnemaa haldab Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskust Ülenurme vallas ning on avatud noorsootöö põhimõtet järgiv keskus,  mille eesmärgiks on luua Ülenurme noortele tingimusi ja võimalusi vaba aja sisustamiseks ning arendavaks tegevuseks läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, sotsiaal- ja huvitegevuse.

Pakutav ametikoht: NOORSOOTÖÖTAJA (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asemel)

Tööülesanded:

 • noore isiksusliku, sotsiaalse ja loova arengukeskkonna kujundamine
 • noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine
 • projektide kirjutamine ja juhtimine
 • noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine

Nõudmised kandidaadile:

 • eelistatult kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni erialal või omistatud noorsootöötaja kutse
 • noortega töötamise kogemus ja soov töötada noortega
 • valmisolek õhtupoolseks tööks (vajadusel ka laupäeval ja/või pühapäeval)
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise keele oskus kesktasemel, ametialase sõnavara valdamisega
 • vene keele oskus suhtlustasandil
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus
 • koostööoskus
 • loovus ja algatusvõime ning ajaplaneerimisoskus

Kasuks tuleb:

 • usaldusväärsus ja kõrge empaatiavõime
 • orienteeritus meeskonnatööle
 • aktiivsus ja huumorimeel
 • projektijuhtimise kogemus
 • laagrikasvataja kutsetunnistus
 • B-kategooria juhiload ja auto kasutamise võimalus

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis
 • kaasaegset töökeskkonda
 • erialaseid täiendkoolitusi
 • eneseteostuse võimalusi
 • mitmekülgset tööd
 • 35 päeva põhipuhkust

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja, tunnistuse või diplomi koopiat vastava hariduse kohta aadressile kersti@onnemaa.ee, hiljemalt 15.august.2016.a. ,

Info  Kersti Leis, tel. +372 5331 5342

 märksõna: noorsootöötaja

 

Tööle asumise aeg: oktoober 2016.a

Tööaeg: täistööaeg