Eesti meistrivõistluse sealiha grillimises 20.mai Tõrvandis

Alates 2011 aastast ei ole Tartumaal lihagrillimises enam kahjuks mõõtu võetud. Sel nädalavahetusel, 20 mail Tõrvandis, on aga Eesti Grilliliit, kohalik ettevõtja Tõnu Väljan ning Ülenurme vallavalitsus, seljad kokku pannud ja korraldavad Eesti meistrivõistlused sealihagrillimises. Kolmes grillivoorus võtavad mõõtu 12-15 lõuna-eesti grillimeeskonga, kellest parim esindab kogu piirkonda üle-eestilisel Grillfestil 10.juunil Pärnus. Pealtvaatajatele ja grillisõpradele on MTÜ Õnnemaa kokku pannud värvika esinemiskava kohalikest meelelahutajatest. Tõrvandi Peomaja ja spordihoone vahelisel platsil pakuvad kaasaelajatele head-paremat kohalikud toidu- ja käsitööpakkujad. Meeleolukas grillipidu kestab hommikul kella 10-st kuni õhtupoolikul kella 5-ni.
Lisainfo võistluste kohta: www.grilliliit.ee
Kohapealne info: Tõnu Väljan heller@heller.ee tel.5093571

Noorte ankeet, 13-26a

Hei, kõik noored vanuses 13 – 26! Selleks, et saaksime arendada ning mitmekesistada meie noortekeskustes ja Ülenurme vallas pakutavaid võimalusi, palun leia mõni minut aega ning täida ära antud küsitlus. Oleme iga vastuse eest väga väga tänulikud! :)

ANKEET – KLIKI SIIA

Noorsootöö kvaliteedi hindamine Ülenurme vallas

Hindamist korraldab ja viib läbi MTÜ Õnnemaa koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega.

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli on välja töötanud ENTK koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga ning koos noortevaldkonna partneritega 2010. aastal.Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus võrreldakse KOV-s tehtavat noorsootööd nn hea praktikaga, mis kajastub ENTK väljaarendatud hindamismudelis.

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme.
Kvaliteedi hindamine on 6 sammuline protsess
* Hindamisplaani koostamine
* Hindamismeeskondade moodustamine ( enese- ja välishindajate valimine)
* Andmete kogumine (uuringud, statistika, rahuloluküsitlused)
* Enesehindamise läbiviimine – võetakse tükkideks kogu noorsootöö vallas
* Välishindamise läbiviimine – kaasatud on KOV välised epksperdid
* Hindamistest kokkuvõtete tegemine, parendustegevuste planeerimine
* Parendustegevuste elluviimine

Noorsootöö kvaliteedi hindamiseks on moodustatud hindamismeeskond:
Marit Rauk – Ülenurme Gümnaasiumi huvijuht
Rahel Tamm – Ülenurme valla sotsiaalnõunik
Heiki Sarapuu – Ülenurme Vallavolikogu esimees
Kadi Laaneots – MTÜ Õnnemaa noorsootöötaja
Mihkel Mariuz Jezierski – Ülenurme Noortevolikogu juhatuse esimees
Kersti Leis -Hindamismeeskonna juht, MTÜ Õnnemaa juhataja