Kogukonnapraktika aitab ühiskonda mõista

Algaval õppeaastal saab taas hoo sisse koolide ja vabaühenduste koostööprogramm.
Programm on jõudnud nelja aastaga juba 21 kooli. Üle saja vabaühenduse (mittetulundusühingu või sihtasutuse) on saanud noortelt uusi ideid ning 1400 gümnasisti üle Eesti on saanud tänu kogukonnapraktikale töökogemuse, teadmisi ühiskonna toimimisest ja arusaamise kodanikuaktiivsuse tähtsusest. Sel õppeaastal laieneb programm Põlva-, Valga-, Pärnu-, Ida-Virumaale ja saartele ning jätkab tööd teistes juba varem alustanud maakondades. Ootame uusi koole kogukonnapraktika programmiga liituma!
Ent mis mulje on kogukonnapraktika jätnud? Oma kogemusi jagavad programmis osalenud õpilased ja õpetajad.

Kogukonnapraktika aitab ühiskonda mõista