Loovteraapia ring

Loovteraapia ring alates 24.11.2017 reedeti kell 15:00-16:00.

Loovteraapiat (creative therapy) on defineeritud kui kunstiteraapiate integreeritud lähenemist, loovusel ja
loomingulisel tegevusel põhinevat teraapiat. Loovteraapia kui integreeritud lähenemine kasutab kahte või enamat
kunstiteraapiat (muusikateraapia, tantsu- ja liikumisteraapia, draamateraapia, visuaalkunstiteraapia), et arendada
teadlikkust, toetada emotsionaalset arengut ja suhteid teistega.
Õpilastega töötamisel toetun peamiselt arengulise suuna põhimõtetele ja humanistlikul teoorial põhinevale
lahenduskesksele lähenemisele. Eesmärk on arendada lapse oskusi mänguliselt (siin ei ole õiget ega valet, vaid
on iga osaleja otsus, panus ja oskus)

  • Laps õpib tundma ennast ja teisi
  • Arendada lapse keskendumisoskust
  • Arendada lapse loovust
  • Maandada lapse pingeid
  • Arendada sotsiaalset pädevust sh tähtsale kohale tõuseb vastastikune koostöö
  • Pakkuda lapsele eduelamust ja rõõmu

Juhendaja Ivi Mark
2006. aastal lõpetanud psühholoogia Tartu Ülikoolis ja 2015. aastal kunstietraapia eriala magistriõppes Tallinna
Ülikoolis. Läbinud eripedagoogika aastase täiendkoolituse õppekava „Hariduslike erivajaduste arvestamine
kooli õppekasvatusprotsessis“. Täiendanud loovteraapia meetodeid Northamptoni Ülikoolis Inglismaal, läbinud
erinevaid koolitusi Eestis. Igapäevaselt töötan rehabilitasioonimeeskonnas emotsionaal- ja käitumisraskustega
lastega. Nimetatud valdkonnas on töökogemust üle kümne aasta.
Loovteraapia ring alustab 24.11.2017
Ülenurme Pere- ja noortekeskuses( Pargi 7, Ülenurme alevik) Toimub reedeti kell 15:00-16:00.
Ring on osalejatele tasuta
Grupi suurus 5-6 last. Ringi juhendab loovterapeut Ivi Mark.
Vajalik eelnev registreerimine MTÜ Õnnemaa kodulehel:

Registreerimisvorm


Info: Kersti Leis, tel. 53315342