Mis on Õnnemaa?

MITTETULUNDUSÜHING ÕNNEMAA
Registrikood: 80229308

MTÜ Õnnemaa on loodud 2005. aasta novembris. MTÜ Õnnemaa asutajaliikmeteks on Kersti Leis ja Aira Laul, juhatuse liikmena tegutseb Kersti Leis.

MTÜ Õnnemaa all tegutsevad:

  • Ülenurme Pere- ja Noortekeskus
  • Tõrvandi Pere- ja Noortekeskus
  • Kambja Pere- ja Noortekeskus
  • Õnnemaa tantsustuudio Neptune
  • Kuuste noortetuba

MTÜ Õnnemaa Põhikirjalisteks eesmärkideks on: Lastele, noortele, peredele ja igas eas inimestele hariva, loova ja preventiivse tegevuse pakkumise, eakatele päevahoiu, eakohaste ürituste ja tegevuse pakkumise, integratsiooniprogrammides osalemise, erivajadusega ja riskigruppidesse kuuluvate inimeste tegevusse kaasamise kaudu, nendele vaba aja veetmise ja puhke- võimaluste loomise kaudu sotsialiseerumiseks ja elukvaliteedi parandamiseks võimaluste loomine.