Loovteraapia ring kooliealistele lastele

 

Loovteraapia ring kooliealistele lastele, alates 07.09.2018.2018 reedeti kell 14:30-16:00 Ülenurme Pere- ja noortekeskuses, Pargi tn. 7, Ülenurme alevik Eelregistreerimine www.onnemaa.ee, klõpsates huvtegevustele avaneb registreerimisvorm.

Loovteraapia (ingl k creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia (ingl k art therapy), muusikateraapia (ingl k music therapy), draamateraapia (ingl k drama therapy) ning tantsu- ja liikumisteraapia (ingl k dance and movement therapy). Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming (Loovteraapaite Ühingu kodulehelt, 10.08.2018.a.)

Loovteraapiate Ühingu liige olen alatest 2015.a. Loovtegevustes toetun humanistlikul teoorial põhinevale lahenduskesksele lähenemisele. Loovteraapia ringi eesmärk on arendada ja toetada lapse oskusi mänguliselt:

  • laps õpiks tundma ennast ja teisi
  • toetada emotsionaalset arengut ja suhteid teistega
  • maandada lapse pingeid
  • arendada lapse keskendumisoskust
  • arendada koostööoskust
  • arendada lapse loovust
  • pakkuda lapsele eduelamust ja rõõmu

Juhendaja Ivi Mark  2006. aastal lõpetanud psühholoogia eriala  bakalaureuseõppes Tartu Ülikoolis ja 2015. aastal kunstietraapia eriala magistriõppes Tallinna  Ülikoolis.

Läbinud eripedagoogika aastase täiendkoolituse õppekava „Hariduslike erivajaduste arvestamine kooli õppekasvatusprotsessis“.

Täiendanud loovteraapia meetodeid Northamptoni Ülikoolis Inglismaal, sh läbinud  erinevaid koolitusi Eestis.

Töötanud üle kümne aasta rehabilitasioonimeeskonnas emotsionaal- ja käitumisraskustega lastega psühholoog/loovterapeudina.

2017. aasta oktoobrist  tööl Tartu Kutsehariduskeskuses kursusejuhatajana  noortele, kes on seni kutseõpingutest kõrvale jäänud, kuid tahaksid siiski oma haridusteed jätkata. Kutsevaliku aasta on pilootprojekt, mille ülesanne on vähendada õpingute katkestamist kutsekoolis ning korraldada sujuvam üleminek põhikoolist edasi õppima või tööellu. Lisaks viin läbi seansse TÜ Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogia kliinikus ravil viibivatele lastele alates 09.2017.a.

 

Laste kunstiring “Lõbusad sõrmed”

„Lõbusad sõrmed“ huviring 4-7 aastastele lastele alates  10.septembrist Ülenurme Pere- ja noortekeskuses Pargi tn.7, Ülenurme alevik

esmaspäeviti kella 17.15 – 18.00-ni. LäbiviijaksTosca Huvikool,Toscanato OÜ                                                                                                                                               

„Lõbusad sõrmed“ huviringis ühendame käelise tegevuse loovusega. Läbi erinevate kunstiliste tegevuste ja lõbusate sõrmede mängude arendame lapse käelisi oskusi ja loovust. Käelise tegevusega on seotud kogu lapse intellektuaalne areng. Areneb peenmotoorika- käte ja silmade koostöö, läbi mille areneb paremini lapse kõne. Peenmotoorika mõjutab taju selliseid omadusi nagu tähelepanu, mõtlemine, ruumiline taju, koordinatsioon, kujutlus, mälu ja kõne. Meie ringis ei ole oluline lõpp tulemus vaid protsess, mille laps läbib, et tulemus saavutada.

„Lõbusad sõrmed“ huviringis voolime, maalime, joonistame, meisterdame ja vestleme oma tehtud töödest.                              „Lõbusad sõrmed“ huviringi kuutasu on 18,00 eur, mis sisaldab vajalikke töövahendeid ja materjale. Juhendaja Merileid Varep     Meie koolitustele kehtib tulumaksusoodustus. Osalemise soovist palume teada anda  tosca@tosca.ee. Tel.56472822

Laulustuudio Õnnemaa

Laulustuudios saavad osaleda lauluhuvilised lapsed ja noored vanuses 4 -18.aastased.

Toimuvad rühmade ja solistide tunnid.

Vajalik on eelregistreermine www.onnemaa.ee.  Kodulehe rohelisel ribal on huvitegevused, klõpsates sinna peale, tuleb ette  registreerimisvorm.

Palun kindlasti registreerida ka eelmisel aastal olevatel lastel.

Tunnid hakkavad toimuma esmaspäev ja kolmapäev.

Laulustuudio algab 03. septembril ning toimub Tõrvandi Pere- ja noortekeskuses, Ringtee 1a.

Laulustuudio kuutasu on 25€, kui ühest perest on kaks last, siis kuutasu on 41€.

Laulustuudio juhendaja on Liis Viinalass.

Õnnemaa puhkusel

Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskus on suletud 16.07 – 20.08.2018.a.

Kohtume taas 21.august!

Kena suve jätku!