Ülenurme Pere- ja noortekeskus
Noortekeskust haldab MTÜ Õnnemaa
Kambja vald, Pargi 7
Ülenurme alevik, Tartumaa 61714
Kersti Leis juhataja  tel. 5331 5342, kersti@onnemaa.ee
Noortekeskuse avatud aeg on kõikidele noortele vanuses 7-26. eluaastat.  Noortekeskuse töö toimub avatud meetodil, mille eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega.
2011.a. aasta aprillis sõlmisid Tartu Toidupank, kelle tööd koordineerib MTÜ Iseseisev Elu ja MTÜ Õnnemaa koostööleppe, mille tulemusel saavad kord üle nädala toiduabi Ülenurme valla ( peale haldusreformi Kambja valla)  puudustkannatavad pered. Kuna valla sotsiaaltöötaja on just see inimene, kes teab ja tunneb valla inimesi kõige paremini, siis aitas ta koostada abisaajate nimekirja.
Kambja vallas on  toidupank üle  nädala teisipäeviti Ülenurme Pere- ja noortekeskuses.
Mis asi on toidupank, kust ta toidukaupu saab ja kellele jagab?
Toidupanga peaeesmärk on võidelda toidu raiskamise vastu ehk siis kasutuskõlbliku toidukauba äraviskamise vastu. Me kogume selle kauba kauplustest ja ladudest kokku ja toimetame sinna, kust sellest kõige rohkem puudust tuntakse, ehk siis toimetulekuraskustes inimestele.
Esimene toidupank loodi 1967 a. Ameerikas. Euroopas alustasid toidupangad oma tegevust 1986 a. Pariisis. Eestis alustasid esimestena tegevust Tallinna Toidupank ja Tartu Toidupank, märts 2010.a.
Tartu Toidupank jagab toiduabi läbi erinevate MTÜ-de, heategevuslike organisatsioonide ja ühingute kaudu. Iga ühing ja organisatsioon tunneb oma liikmeid ja teab nende vajadusi kõige paremini ja seega oleme kindlad, et abi jõuab just sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse. Kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnad saadavad abivajajaid otse meiega liitunud ühingutesse.
Toidupank kasutab oma töös vabatahtlike abi, kes siis aitavad toiduabi koguda, sorteerida, pakendada ja laiali jagada.
ÜLENURME  PERE – JA NOORTEKESKUS

E – Täiskasvanute õmblusring I kell 10.00 – 12.00,  Figuurisõbrad kell 17.00 – 18.00, täiskasvanute õmblusring II grupp   kell 18.30 – 20.30

T –  loovusring kell 17.30 – 19.00

K-  õmblusring  kel 15.30 – 17.00, Noored Kotkad kell 18.00 – 20.00

N –  robootika kell 17.30 – 19.30

R-  loovteraapia kell 14.30 – 16.00

 

HUVITEGEVUSED ÜLENURME  PERE- JA NOORTEKESKUSES

Liituda saab kõikidesse huvitegevustesse jooksvalt
TÄISKASVANUTE  ÕMBLUSRING
Esmaspäev  kell 10.00  – 12.00  ja 18.30 – 20.30
Juhendaja Merike Raudnagel
Info ja registreerimine tel. 56902758, merike.raudnagel@gmail.com

 

LOOVUSRING “NOORTEKA PADJAKAS” 
Teisipäev kell   17.30 -19.00 noortele tasuta
Juhendaja Ere Sepp tel.55685352
Registreeri siin: http://onnemaa.ee/registreerimisvorm
ÕMBLUSRING VANUSELE 10+
Kolmapäev kell 15.30 – 17.00 noortele tasuta
Juhendaja Merike Raudnagel, tel. 56902758
Registreeri siin: http://onnemaa.ee/registreerimisvorm

 

NOORTE  KOTKASTE TORNAADO RÜHM

Kolmapäev kell  18.00 -20.00 

Juhendaja Sander Kukk, sander.kukk@live.com, +372 5381 50

ROBOOTIKA VANUSELE 10+ 
Neljapäev kell  17.30 – 19.30 noortele tasuta
Juhendaja Ranel Sarapuu tel. 55684121
Registreeri siin: http://onnemaa.ee/registreerimisvorm
LOOVTERAAPIA 
Reede kell 14.30 – 16.00 noortele tasuta
Juhendaja  loovterapeut Ivi Mark
Registreeri siin: http://onnemaa.ee/registreerimisvorm

 

Paljud tegevused, seminarid, kokkusaamised. sündmused ,koolitused, erinevad projektid toimuvad ka väljaspool noortekeskust erinevatel päevadel ja kellaaegadel.

Koolivaheaegadel on keskus avatud erinevatel
kellaaegadel, igal koolivaheajal paneme üles teate
lahtiolekuaegadest.

Info: Kersti Leis tel. 5331 5342, kersti@onnemaa.ee

Ülenurme  Pere- ja noortekeskuse tegutsemise üldised eesmärgid:
* Noorsootöö planeerimine ja koordineerimine oma vallas
* Usalduse loomine noorte vahel ja noortekeskuses pakutava tegevuse suhtes
* Noorte töö- ja puhkelaagrid, noorte töömalev
* Kogukonnapraktika läbiviimine Ülenurme ning Tartumaa gümnaasiumide 12 klasside õpilastega ning Vabaühenduste Liiduga
* Noortesündmuste, projektide, programmide, seminaride, koolituste, töötubade korraldamine
* Koostöö arendamine teiste noortekeskustega Tartu maakonnas ja kogu Eestis, laste- ja noorsooühendustega Eestis ja välismaal
* Noorte koolivaheaja korraldamine
* võimaluste loomine noorte endi kaasamiseks noorsootöösse
* Mitmekülgsete võimaluste tagamine vaba-aja sisukaks veetmiseks ja enesetäiendamiseks
* Kogukonnale suunatud tegevuste korraldamine sh:
– Kultuurilise isetegevuse võimaluste pakkumine erinevatele sihtgruppidele (rahvuslike tähtpäevade tähistamiseks jm.)
– Vanemahariduse toetamine Ülenurme vallas – anda noortele lapsevanematele võimalus käia koolitusel, kus teadvustatakse lapsevanema rolli ja vastutust, käsitletakse lapse arengut erinevatel perioodidel, lapse sünni mõju perekonnale jpm.
– Eripõlvkondadele suunatud tegevused. Lapsevanematele on loodud koht, kuhu nad saavad tulla kogu perega – säilib ja areneb lapsevanemate sotsiaalne aktiivsus
– Seltsielu aktiviseerumiseks võimaluste välja pakkumine.
 
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga