13juuni2019
Toompuiestee 27

From 9.45 until 16.30

At Talinn,

Toompuiestee 27

           

Uuenduslike noorsootöö mudelite välja töötamine ja rakendamine

noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks.

2018.a. lõpus esitas MTÜ Õnnemaa hanke  ENTK-le ( Eesti Noorsootöö Keskus)

Projekti koostöö osapooled on Kastre, Kambja ja Põlva vald ning MTÜ Õnnemaa ja MTÜ Öökull.

Pakutava teenuse eesmärgiks on toetada uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamist ja rakendamist, mis tagavad noorsootöö teenuste jõudmise uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste avardumise.

Koostööprojekti viivad läbi  Kambja, Kastre ja Põlva valla järgmised noortekeskused:

Vastse-Kuuste noortekeskus, Roiu noortekeskus, Kambja noortekeskus ( MTÜ Öökull), Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskus ja Kuuste kool ( MTÜ Õnnemaa).

13.juuni  - Võrgustikuseminari eesmärk on toetada uudsete noorsootöö lahenduste arendajaid. Seminar toob kokku erinevate mudelite arendajad, annab ülevaate erinevate mudelite arengutest, aitab märgata seoseid mudelite vahel ning saada üksteiselt toetust  oma mudelite arendamisel.  Seminari tulemusena saavad võrgustikuliikmed vastused oma küsimustele ning oskavad mudeli arendamist selgemalt planeerida.

MTÜ Õnnemaalt osalevad Kersti Leis ja Jaanika Oolo.