25juuni2019
27juuni2019

Tartumaa Tervist Edendavate Noortekeskuste (TENK) võrgustiku loomine

28-30.mail 2019. aastal toimus Käsmus Tartumaa Tervist Edendavate Noortekeskuste koostöövõrgustiku loomise arendusseminar. Käsmu kogunesid Tartumaa noortevaldkonna  töötajad, kes on huvitatud tervist toetava elu- ja mõtteviisi arendamisest, noorte tervisekäitumise kujundamisest, oma tervisealaste teadmiste ja oskuste järjepidevast täiendamisest, enesekindluse arendamisest ohuolukordades toimetulekuks ning tervist edendavate noortekeskuste koostöövõrgustiku loomisele kaasa aitamisest.

Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatuse liige Kadi Kalmus selgitas tõenduspõhise ja süsteemse heaolu loova keskkonna kujundamine olulisust. MTÜ HeaOle koolitaja Elo Paap pidas alustava pilootprojekti käivitamisel väga oluliseks kogukonna kaasamist probleemide märkamisel ja neile lahenduste leidmisel.

Koos TOLi rahvatervise- ja turvalisuse nõuniku Lea Sauliga arutlesime Tartumaa tervisetoa ja loodava võrgustiku koostöö arendamise võimalikkusest Tartu maakonna tasandil.

Eestimaal on olemas nii tervist edendavate koolide kui ka lasteaedade võrgustik. Lähiaastatel lisandub ka tervist edendavate noortekeskuste võrgustik, mille eestvedajaks on MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus. Tegevused toimuvad Tartumaa Leader programmi poolt rahastatud kolmeaastase koostööprojekti „Tartumaa noorsootöö arendamine ja võimestamine“ raames. Meid on toetanud Tartumaa Omavalitsuste Liit. 

25-27.juuni osaleb Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatuse liige ning MTÜ Õnnemaa juhataja Kersti Leis Tartumaa noortekeskuste terviseprofiili väljatöötamisel.