Ärinimi: Mittetulundusühing Õnnemaa
Registrikood:
80229308
Arveldusarve: EE381010220051268014
Õnnemaad loovad:
 • Kersti Leis – juhataja
 • Kaisa Vahtla –  noorsootöötaja 
 • Hiie Suur – raamatupidaja, Altivo OÜ
 • Liis Viinalass – laulustuudio  Õnnemaa juhendaja
 • Ülle Looga – puhastusteenindaja
 • Ranel Sarapuu –  robootikaringi juhendaja,OÜ RS Teenused
 • Ere Sepp –  loovusringi juhendaja, MTÜ Sepaka Käsitöökoda
 • Toomas Pihlau – kitarriõpetaja,  Audiotom OÜ
 • Hendrik Jürgenson – IT administraator,  Geo24 OÜ
 • Ivi Mark – loovterapeut, Toscanato rehabilitasioonimeeskond
 • Andres Kaljuste – võitluskunsti treener, Tartu Budoklubi
 • Lenel Karu -JJ Street tantsukool Tõrvandi
 • Annely Kõrvel – JJ Street tantsukool Tõrvandi
 • Merike Raudnagel – noorte ja täiskasvanute õmblusringi juhendaja, OÜ Õmblustuba
 • Grete Anete Karpov –  Õnnemaa tantsustuudio Neptune treener
 • Merit Leiman –  Õnnemaa tantsustuudio Neptune treener
MTÜ Õnnemaa all tegutsevad:
 • Laulustuudio Õnnemaa
 • Ülenurme Pere- ja noortekeskus
 • Tõrvandi Pere- ja noortekeskus
 • Õnnemaa tantsustuudio Neptune
 
Mittetulundusühing Õnnemaa
MTÜ Õnnemaa on loodud 2005. aasta novembris.
MTÜ Õnnemaa asutajaliikmeteks on Kersti Leis ja Aira Laul, juhatuse liikmena tegutseb Kersti Leis.
MTÜ Õnnemaa Põhikirjalisteks eesmärkideks on:
Lastele, noortele, peredele ja igas eas inimestele hariva, loova ja preventiivse tegevuse pakkumise, eakatele päevahoiu, eakohaste ürituste ja tegevuse pakkumise, integratsiooniprogrammides osalemise, erivajadusega ja riskigruppidesse kuuluvate inimeste tegevusse kaasamise kaudu, nendele vaba aja veetmise ja puhke- võimaluste loomise kaudu sotsialiseerumiseks ja elukvaliteedi parandamiseks võimaluste loomine.
Eesmärkide täitmiseks ühing:
 • viib läbi üritusi ja projekte lasteaedadele. laste- ja turvakodudele, koolidele, noorteühendustele, erinevatesse riskigruppidesse kuuluvatele inimestele;
 • korraldab laulu – ja mänguringide tööd;
 • rajab ja haldab vajadusel noorte-, päeva- ja teisi sotsiaaltööalase suunitlusega keskusi;
 • haldab puhkealasid ja – kohti;
 • viib läbi Tartumaa muusikaõpetajate üritusi ja koolitusi;
 • korraldab koolitusi ja seminare;
 • viib läbi maakondlikke laulupäevi ja teisi kunstilise sisuga üritusi;
 • organiseerib üritusi looduses ja ruumis;
 • pakub välja võimalusi rahvuskultuuri säilitamiseks ja edasikandmiseks, seltsielu aktiviseerumiseks;
 • teeb koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega;
 • korraldab teisi ühingu eesmärkide täitmiseks vajalikke tegevusi.
 
Õnnemaa viimaste aastate laste ja noorte huvitegevust toetavad projektid
2013
Ülenurme valla pere- ja noorsootöö laiendamine Tõrvandi alevikku, vajalike vahendite soetamine.
1.06.2013-1.09.2014
TAS, PRIA
Noored 2013
V Tartumaa noortepäeva ja ÜPN-i loovusringi korraldamine
1.04.2013- 12.12.2013
ANK, Ülenurme vallavalitsus, TAS noortefond
 
2012  
Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste.
Kolmeosaline projekt, kus toetati huvitegevust, tööelu ja –ametite tutvustamine, noorte omaalgatus. Algus 2011, Lõpp august 2012.
ESF
Tulevikukool
Noorteseminar „Tulevikukool: paneme koolielu särama!“10. – 12. veebruar 2012
Ülenurme Gümnaasiumis Tartumaal
TAS, PRIA
Tartumaa poistepäev
19.03.2012
Eesti Haigekassa, Ülenurme vallavalitsus, Tartu Maavalitsus
Ülenurme valla lastelaager “Ise tehtud, hästi tehtud”
 HMN, Ülenurme Vallavalitsus
Tartumaa noorte Euroopa päev
9.05.2012
ANK
 
2011
Noortega suvest sügisesse, kolmeosalise projekti III osa
TAS, PRIA, Ülenurme Vallavalitsus
Lumest rõõm väikestele
Ülenurme Vallavalitsus
Koolivaheaja laste päevalaager
Punane Rist
Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste.
Kolmeosaline projekt, kus toetati huvitegevust, tööelu ja –ametite tutvustamine, noorte omaalgatus. Algus september 2011.
ESF

2010
Koolivaheaja meisterdamise töötuba
Tartu MV, ANK, Ülenurme Vallavalitsus
Noorte töölaager
Ülenurme Vallavalitsus
Ellujäämislaager
Tartu MV, Ülenurme Vallavalitsus
Noortega suvest sügisesse, kolmeosalise projekti II osa
TAS, PRIA, Ülenurme Vallavalitsus
 MTÜ Õnnemaa esimesed projektid
MTÜ esimeseks suuremaks projektiks oli 15. -16 detsembril 2005. aastal toimunud “Metsa jõulupuu” Kiidjärvel Põlvamaal.
Kandvamateks üritusteks on olnud:
 • Talvemuinasjutt “Sõpradega talves” Reola Kultuurimajas (11. veebruar 2006)
 • Vanemuise Kontserdimajas III Tartumaa lasteaedade muusikapäev “Potike keeda” (11. veebruar 2007)
 • Elva lauluväljakul Tartumaa mudilaste III laulu- ja tantsupidu, mille nimeks oli ” Oh seda lusti ja rõõmu…” (24. mai 2007)
 • MTÜ eestvedamisel korraldati Luunja Kultuurimajas laste laulustuudiote ja Tartumaa lasteaedade ühine muusikapäeva ” Lumehelbe teekond” (1. märts 2008)
 • 2008. aasta lõpus on korraldatati Tartus Tiigi Seltsimaja tellimusel kadripäev Tartu linna lastele (22.november) ja MTÜ Õnnemaa laulustuudio lapsed ning nende vanemad esinesid ühise kavaga advendiaja avaüritusel Tartu linnas Raekoja platsil ( 30. november)
 • 2008. aastal telliti MTÜ Luunja (23.12) ja Nõo (26.12) laste jõulupidusid läbi viima