Ärinimi: Mittetulundusühing Õnnemaa
Registrikood:
80229308
Arveldusarve: EE381010220051268014

Õnnemaad loovad:

 • Kersti Leis – juhataja
 • Kaisa Alliksaar noorsootöötaja (lapsehoolduspuhkusel)
 • Kadi Laaneots noorsootöötaja
 • Hiie Suur – raamatupidaja, Altivo OÜ
 • Liis Viinalass – laulustuudio  Õnnemaa juhendaja
 • Ülle Looga – puhastusteenindaja
 • Ranel Sarapuu –  robootikaringi juhendaja,OÜ RS Teenused
 • Ere Sepp –  loovusringi juhendaja, MTÜ Sepaka Käsitöökoda
 • Toomas Pihlau – kitarriõpetaja,  Audiotom OÜ
 • Anneli Väljan –  Ilutoa juhendaja, Heller Kaubandus OÜ
 • Hendrik Jürgenson – IT administraator,  Geo24 OÜ
 • Ivi Mark – loovterapeut, Toscanato rehabilitasioonimeeskond
 • Andres Kaljuste – võitluskunsti treener, Tartu Budoklubi
 • Lenel Karu -JJ Street tantsukool Tõrvandi
 • Annely Kõrvel – JJ Street tantsukool Tõrvandi
 • Merike Raudnagel – noorte ja täiskasvanute õmblusringi juhendaja, OÜ Õmblustuba
 • Merileid Varep -laste kunstiringi juhendaja, Tosca Huvikool
 • Grete Anete Karpov –  Õnnemaa tantsustuudio Neptune treener
 • Merit Leiman –  Õnnemaa tantsustuudio Neptune treener

MTÜ Õnnemaa all tegutsevad:

 • Laulustuudio Õnnemaa
 • Ülenurme Pere- ja noortekeskus
 • Tõrvandi Pere- ja noortekeskus
 • Õnnemaa tantsustuudio Neptune

 

Mittetulundusühing Õnnemaa

MTÜ Õnnemaa on loodud 2005. aasta novembris.

MTÜ Õnnemaa asutajaliikmeteks on Kersti Leis ja Aira Laul, juhatuse liikmena tegutseb Kersti Leis.

MTÜ Õnnemaa Põhikirjalisteks eesmärkideks on:

Lastele, noortele, peredele ja igas eas inimestele hariva, loova ja preventiivse tegevuse pakkumise, eakatele päevahoiu, eakohaste ürituste ja tegevuse pakkumise, integratsiooniprogrammides osalemise, erivajadusega ja riskigruppidesse kuuluvate inimeste tegevusse kaasamise kaudu, nendele vaba aja veetmise ja puhke- võimaluste loomise kaudu sotsialiseerumiseks ja elukvaliteedi parandamiseks võimaluste loomine.

Eesmärkide täitmiseks ühing:

 • viib läbi üritusi ja projekte lasteaedadele. laste- ja turvakodudele, koolidele, noorteühendustele, erinevatesse riskigruppidesse kuuluvatele inimestele;
 • korraldab laulu – ja mänguringide tööd;
 • rajab ja haldab vajadusel noorte-, päeva- ja teisi sotsiaaltööalase suunitlusega keskusi;
 • haldab puhkealasid ja – kohti;
 • viib läbi Tartumaa muusikaõpetajate üritusi ja koolitusi;
 • korraldab koolitusi ja seminare;
 • viib läbi maakondlikke laulupäevi ja teisi kunstilise sisuga üritusi;
 • organiseerib üritusi looduses ja ruumis;
 • pakub välja võimalusi rahvuskultuuri säilitamiseks ja edasikandmiseks, seltsielu aktiviseerumiseks;
 • teeb koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega;
 • korraldab teisi ühingu eesmärkide täitmiseks vajalikke tegevusi.

 

Õnnemaa viimaste aastate laste ja noorte huvitegevust toetavad projektid

2013

Ülenurme valla pere- ja noorsootöö laiendamine Tõrvandi alevikku, vajalike vahendite soetamine.

1.06.2013-1.09.2014
TAS, PRIA

Noored 2013
V Tartumaa noortepäeva ja ÜPN-i loovusringi korraldamine
1.04.2013- 12.12.2013
ANK, Ülenurme vallavalitsus, TAS noortefond

 

2012  

Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste.
Kolmeosaline projekt, kus toetati huvitegevust, tööelu ja –ametite tutvustamine, noorte omaalgatus. Algus 2011, Lõpp august 2012.
ESF

Tulevikukool
Noorteseminar „Tulevikukool: paneme koolielu särama!“10. – 12. veebruar 2012
Ülenurme Gümnaasiumis Tartumaal
TAS, PRIA

Tartumaa poistepäev
19.03.2012
Eesti Haigekassa, Ülenurme vallavalitsus, Tartu Maavalitsus

Ülenurme valla lastelaager “Ise tehtud, hästi tehtud”

 HMN, Ülenurme Vallavalitsus

Tartumaa noorte Euroopa päev
9.05.2012
ANK

 

2011

Noortega suvest sügisesse, kolmeosalise projekti III osa

TAS, PRIA, Ülenurme Vallavalitsus

Lumest rõõm väikestele
Ülenurme Vallavalitsus

Koolivaheaja laste päevalaager
Punane Rist

Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste.
Kolmeosaline projekt, kus toetati huvitegevust, tööelu ja –ametite tutvustamine, noorte omaalgatus. Algus september 2011.

ESF


2010

Koolivaheaja meisterdamise töötuba

Tartu MV, ANK, Ülenurme Vallavalitsus

Noorte töölaager

Ülenurme Vallavalitsus

Ellujäämislaager

Tartu MV, Ülenurme Vallavalitsus

Noortega suvest sügisesse, kolmeosalise projekti II osa

TAS, PRIA, Ülenurme Vallavalitsus

 MTÜ Õnnemaa esimesed projektid

MTÜ esimeseks suuremaks projektiks oli 15. -16 detsembril 2005. aastal toimunud “Metsa jõulupuu” Kiidjärvel Põlvamaal.

Kandvamateks üritusteks on olnud:

 • Talvemuinasjutt “Sõpradega talves” Reola Kultuurimajas (11. veebruar 2006)
 • Vanemuise Kontserdimajas III Tartumaa lasteaedade muusikapäev “Potike keeda” (11. veebruar 2007)
 • Elva lauluväljakul Tartumaa mudilaste III laulu- ja tantsupidu, mille nimeks oli ” Oh seda lusti ja rõõmu…” (24. mai 2007)
 • MTÜ eestvedamisel korraldati Luunja Kultuurimajas laste laulustuudiote ja Tartumaa lasteaedade ühine muusikapäeva ” Lumehelbe teekond” (1. märts 2008)
 • 2008. aasta lõpus on korraldatati Tartus Tiigi Seltsimaja tellimusel kadripäev Tartu linna lastele (22.november) ja MTÜ Õnnemaa laulustuudio lapsed ning nende vanemad esinesid ühise kavaga advendiaja avaüritusel Tartu linnas Raekoja platsil ( 30. november)
 • 2008. aastal telliti MTÜ Luunja (23.12) ja Nõo (26.12) laste jõulupidusid läbi viima