Töökorraldus MTÜ Õnnemaal 24.nov. – 04.dets. 2020

*Ülenurme, Tõrvandi ning Kambja pere- ja noortekeskused on teinud väga põhjalikud ettevalmistused noorsootöö nädala läbiviimiseks.

* Seoses COVID-19 haiguse leviku tõkestamisega ning Kambja Vallavalitsuse otsusega , oleme ümberkorraldanud 24 – 30.nov. noorsootöö nädala tegevused, mille fookus on noorte osalus ja ettevõtlikkus.

* Meie noorsootöö nädala tegevused on digipõhised, leitavad facebookis, instragramis, erinevates valla facebooki gruppides, kus saadakse osa noorsootöötajate korraldatud tegevustest ning noorsootöötajad on noorte jaoks olemas iga päev veebipõhiliselt.

* Kõikidel keskustel on eraldi facebooki lehed, kus saab kursis olla iga päev toimuvaga ning igal noortekeskusel on oma programm.

* Kogu info Õnnemaal toimuvast on ka facebookis MTÜ Õnnemaa lehel ja kodulehel onnemaa.ee

* Osad huvitegevused on viidud distantsõppele.  

Kersti Leis

MTÜ Õnnemaa juhataja

23.nov.2020

Huvitegevuse ümber korraldamine COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks

* Terviseameti andmetel on Ülenurme gümnaasiumi 8.–12. klasside õpilastel olnud eelmisel nädalal 16.–18.11. kontakt COVID-19 positiivse isikuga ning sellest tulenevalt on Ülenurme gümnaasiumi juhtkonna otsusel 8.– 12. klasside õpilased viidud üle distantsõppele 23.11.-01.12 (k.a) ning need õpilased ja õpetajad peavad järgima eneseisolatsiooni nõudeid.

* Isolatsiooni ajal ei ole lubatud käia koolis-huviringides jm avalikes kohtades.

Terviseamet kooskõlastas Ülenurme gümnaasiumi ajutise osalise sulgemise.

Kambja vallavalitsus otsustas peatada COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks ajutiselt 24.11.-01.12.2020:

* Ülenurme gümnaasiumis ja Tõrvandi spordihoones korraldatavad huvitegevused;

* MTÜ Õnnemaa pere- ja noortekeskuste tegevus Ülenurmel, Tõrvandis ja Kambjas.

* Huvi- ja spordiringide tegevus tuleb korraldada perioodil 24.11.-01.12. distantsõppena või viia läbi välitingimustes.

Kambja Vallavalitsuse 23.11.2020 korraldus nr. 2312 „Covid-19 haiguse leviku tõkestamiseks huvitegevuse korraldamine“

Tulevased sündmused ja tegevused

[qem]

Tähelepanuks! Tartumaal on koroonaviiruse levik tõusutrendis ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 4 alusel annab Kambja Vallavalitsus k o r r a l d u s e: * Peatada COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks ajutiselt alates 02.12.2020 kuni vastava korralduse vastuvõtmiseni tegevused MTÜ Õnnemaa Ülenurme, Tõrvandi ning Kambja pere- ja noortekeskustes.

JÄLGI MEIE TEGEVUST SOTSIAALMEEDIAST

Minu Unistuste Päev tunneb end tänulikult.

UNISTUSTE NUKK KAISULT +860€ 💛
Unistuste Kaisudel läks Tõrvandi kevadlaadal väga hästi ning esimese poole nukkude müügist laekus 860 eurot. Kuigi nuku alghind oli 10 eurot, panustasid inimesed 20, 30 ja 50 eurot, et saada endale headest soovidest tulvil nukk ja aidata sellega täita tõsiselt haigete laste unistusi.

Projekti eestvedaja, Kambja vallavalitsuse arendusjuht Kristi Kull räägib: “See oli otsast lõpuni positiivsusest tulvil ettevõtmine, mis ühendas omavahel taaskasutuse, koostegemise ja erinevad põlvkonnad. Kui viimasel õhtul enne laata tuli Ülenurme kooli direktor veel sületäie nukkudega, tulid mul heameelest pisarad silma. Me suutsime üheskoos koolilaste, õpetajate, eakate, noorte ja valla rahvaga kõigest kahe kuuga meisterdada 130 nukku, uskumatu!”

Õmble “Unistuste nukk Kaisu” projekt näitab selgelt, et idee on jätkusuutlik ja sellest võiks saada pikaajaline heategevuslik ettevõtmine, sest inimesed juba uurivad, mida järgmisena teha. Nagu ütleb Aafrika vanasõna – kui sa tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui sa tahad jõuda kaugele, mingem koos.

Õnnelikke omanikke ootavad veel 70 Unistuste Kaisut ning alaliselt “elavad” nad Ülenurme pere- ja noortekeskuses. Küll aga on Kaisudel plaan minna veel Kambja laadale (18.5), ülevallalisele lastekaitse päevale (1.6) ja Vastseliina laadale (15-16.6). Kas Sinul on oma Unistuste Kaisu juba olemas?

Kambja vallavaltisus korraldas koostöös MTÜ Õnnemaa ja MTÜ Uhti Avatud Ateljeega märtsis ja aprillis töötubasid, kus õmmeldi nukke, mille müügist saadav tulu annetatakse heategevusfondile Minu Unistuste Päev.

Oleme siiralt tänulikud kõigile Kaisude valmistajatele ja projekti eestvedajale Kristi Kull, Kersti Leis ja Kai Paks. Aitäh Teile kõigile, et hoolite! 💛💛💛

Fotol vasakult: Kai Paks (MTÜ Uhti Avatud Ateljee), Kristi Kull (Kambja vallavalitus), Kertti-Airin Pärli (Minu Unistuste Päev) ja Kersti Leis (MTÜ Õnnemaa)

Kambja Vallavalitsus aitab laste unistustel täituda

Kambja Vallavalitsus koostöös MTÜ Õnnemaa ja MTÜ Uhti Avatud Ateljeega korraldas märtsis ja aprillis töötubasid, kus õmmeldi nukke, mille müügist saadav tulu annetatakse heategevusfondile Minu Unistuste Päev SA. Heategevusfond aitab ellu viia raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et tuua nende ja nende lähedaste ellu rohkem rõõmu ja sära.

Nukkude õmblemise aktsioonist võtsid osa nii lasteaia- kui koolikollektiivid, Ülenurme Pere ja noortekesus, käsitööselts ja vallarahvas. Kokku valmis sadakond omanäolist ja erilist nukku, mille tegemine pakkus rõõmu nii väikestele kui suurtele, noortele kui eakatele. Aktsiooni eestvedaja Kristi Kull ütleb: „Huvi nukkude õmblemise vastu oli suur, tunti rõõmu koostegemisest ja –loomisest ning suur hulk seisma jäänud riided leidis taaskasutust. Hoolime koos projekti raames annetas Annelinna keskuse Sõbralt Sõbrale kauplus nukkude valmistamiseks tarvilikku materjali. Ka vallavanema vanast pintsakust sai üks vahva nukk endale uue kuue!“

Täname südamest kõiki tublisid nukuvalmistajaid ja koostööpartnereid.

Valminud nukud ootavad Ülenurme pere- ja noortekeskuses 11. mail Tõrvandis toimuvat kevadlaata „MAI KELLUKE“, kus nad müüki pannakse. Mõned nukud on juba broneeritud ning omale uue kaisutaja leidnud.

Kutsume kõiki 11. mail kella 9-15 toimuvale laadale, et soetada endale südamega valmistatud nukk ning aidata sellega kaasa laste unistuste täitumisele.

Aitame täita laste unistusi

Kutsume kõiki õmblema häid soove täis toredat nukku Kaisu, mille müügist saadav tulu annetatakse heategevusfondile Minu Unistuste Päev.

MTÜ Õnnemaa ja MTÜ Uhti Avatud Ateljee koostöös Kambja vallavalitsusega kutsuvad üles kõiki inimesi toetama heategevusfondi Minu Unistuste Päev, et viia ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi ja pakkuda sellega nii lastele kui nende lähedastele emotsionaalset tuge ja hingejõudu, mis aitab pikal haigusteekonnal vastu pidada.

Nukud müüakse 11. mail 2019. aastal Tõrvandis kevadlaadal „Mai Kelluke“

Õmblemise töötoad toimuvad Uhti avatud ateljees ning Ülenurme pere- ja noortekeskuses. Jagame lõikeid ja näpunäiteid.

Lisateave:
Kersti Leis, [email protected], 5331 5342
Kai Paks, [email protected], 518 7821
Kristi Kull, [email protected], 527 6413

//www.facebook.com/Unistuste-nukk-Kaisu-2337256083185551/