Projektid

LEADER-programm

Meede: LEADER-projektitoetus
Strateegia meede: 2.2 Noorte aktiviseerimine
Kohalik tegevusgrupp: Tartumaa Arendusselts, LEADER 19.2 toetus
Strateegia meetme taotlusperiood: 21.08.2023 – 21.09.2023
Ühisprojekt: „ Rahvusvaheline, ettevõtlik ja aktiivne noor”
Summa: 18749.00
Tegevuskava elluviimise periood: detsember 2023 – detsember 2024
Piirkond: Kambja vald ja Tartumaa KOV-id
Taotleja: MTÜ Õnnemaa
Esitaja nimi: Kersti Leis
Registrikood: 80229308
E-post: kersti@onnema.ee
Telefoninumber: 53315342
Partner: OÜ Sofi Talu

Projekti eesmärgiks on Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noortele harivate ja arendavate
tegevusvõimaluste pakkumine. Tahame, et Tartumaal elavad aktiivsed noored, kes viivad ellu ägedaid
ideid ja korraldavad suurüritusi. Tartumaa on noortele väga hea elukoht, meil on aktiivsed kogukonnad ja
suurepärased võimalused mitmekülgse ettevõtluse arendamiseks. Me toetame projektiga noorte
omaalgatust nende ideid koostöös ellu viies. Kogukonna jaoks kasvab projekti tulemusena julgete,
loominguliste ja osavate noorte hulk ning suureneb koostöö ja sidusus piirkonnas.