Mis on

Õnnemaa?

MITTETULUNDUSÜHING ÕNNEMAA

REGISTRIKOOD: 80229308

MTÜ Õnnemaa on loodud 2005. aasta novembris.
MTÜ Õnnemaa asutajaliikmeteks on Kersti Leis ja Aira Laul, juhatuse liikmena tegutseb Kersti Leis.

MTÜ Õnnemaa Põhikirjalisteks eesmärkideks on:
Lastele, noortele, peredele ja igas eas inimestele hariva, loova ja preventiivse tegevuse pakkumise, eakatele päevahoiu, eakohaste ürituste ja tegevuse pakkumise, integratsiooniprogrammides osalemise, erivajadusega ja riskigruppidesse kuuluvate inimeste tegevusse kaasamise kaudu, nendele vaba aja veetmise ja puhke- võimaluste loomise kaudu sotsialiseerumiseks ja elukvaliteedi parandamiseks võimaluste loomine.

MTÜ Õnnemaa all tegutsevad:
  • Laulustuudio Õnnemaa
  • Ülenurme Pere- ja noortekeskus
  • Tõrvandi Pere- ja noortekeskus
  • Õnnemaa tantsustuudio Neptune