Tõrvandi pere- ja
noortekeskus

Avatud noorsootöö

on kõikidele noortele vanuses 7-26. eluaastat. Noortekeskuse töö toimub avatud meetodil, mille eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus.
Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega.

kontakt

Juhataja – Kersti Leis
kersti@onnemaa.ee
Tel +372 53315342

Noorsootöötaja – Madara Kuld Matsin
madara@onnemaa.ee
Tel +372 51925728

Asukoht
Ringtee 1a, Tõrvandi alevik, Tartumaa

Paljud tegevused, seminarid, kokkusaamised, sündmused, koolitused, erinevad
projektid toimuvad ka väljaspool noortekeskust erinevatel päevadel ja kellaaegadel.
Koolivaheaegadel on keskus avatud erinevatel
kellaaegadel, igal koolivaheajal paneme üles teate
lahtiolekuaegadest.

Tõrvandi  pere- ja noortekeskuse tegutsemise üldised eesmärgid

 1. Noorsootöö planeerimine ja koordineerimine oma vallas
 2. Usalduse loomine noorte vahel ja noortekeskuses pakutava tegevuse suhtes
 3. Noorte töö- ja puhkelaagrid, noorte töömalev
 4.  Kogukonnapraktika läbiviimine Ülenurme ning Tartumaa gümnaasiumide 12 klasside õpilastega ning Vabaühenduste Liiduga
 5.  Noortesündmuste, projektide, programmide, seminaride, koolituste, töötubade korraldamine
 6.  Koostöö arendamine teiste noortekeskustega Tartu maakonnas ja kogu Eestis, laste- ja noorsooühendustega Eestis ja välismaal
 7.  Noorte koolivaheaja korraldamine
 8. võimaluste loomine noorte endi kaasamiseks noorsootöösse
 9.  Mitmekülgsete võimaluste tagamine vaba-aja sisukaks veetmiseks ja enesetäiendamiseks
 10.  Kogukonnale suunatud tegevuste korraldamine sh:
 11.  Kultuurilise isetegevuse võimaluste pakkumine erinevatele sihtgruppidele (rahvuslike tähtpäevade tähistamiseks jm.)
 12.  Vanemahariduse toetamine Ülenurme vallas – anda noortele lapsevanematele võimalus käia koolitusel, kus teadvustatakse lapsevanema rolli ja vastutust, käsitletakse lapse arengut erinevatel perioodidel, lapse sünni mõju perekonnale jpm.
 13.  Eripõlvkondadele suunatud tegevused. Lapsevanematele on loodud koht, kuhu nad saavad tulla kogu perega – säilib ja areneb lapsevanemate sotsiaalne aktiivsus
 14.  Seltsielu aktiviseerumiseks võimaluste välja pakkumine.

Tõrvandi Pere- ja Noortekeskus