Päästering, MTÜ Tõrvandi Päästeseltsi ja MTÜ Õnnemaa koostöös